Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Cyfrannwyr i'r Wefan

 

CYFRANNWYR I'R WEFAN

Cyhoeddwyd gan Sefydliad Archaeolegwyr Maes Cymru ar ran cymuned archaeolegol Cymru.

Dyluniwyd ac argraffwyd y wefan hon gan Orchardweb.

(h)Hawlfraint Sefydliad Archaeolegwyr Maes Cymru
Cyhoeddwyd gyntaf 2008

Mae’r Fframwaith Ymchwil yn ymarfer cydweithredol a gefnogwyd gan y sefydliadau canlynol:

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Bangor
Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru
Cymdeithas Hynafiaethau Cymru
Prifysgol Caerdydd
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys
Y Cyngor Archaeoleg Brydeinig
Cyngor Cefn Gwlad Cymru
Cyngor Sir Ddinbych
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent Cyf.
Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd
Sefydliad Archaeolegwyr Maes Cymru
Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol
Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Trysor
Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan
Prifysgol Cymru, Casnewydd

gyda chyfraniadau gan sefydliadau, unigolion, cymdeithasau a grwpiau eraill niferus ledled Cymru a thu hwnt.

 

 

 

Tywys ymwelwyr o amgylch y gwaith cloddio yn y caerau Rhufeinig a ddarganfuwyd yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, ym mis Gorffennaf 2005. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Tywys ymwelwyr o amgylch y gwaith cloddio yn y caerau Rhufeinig a ddarganfuwyd yn Llandeilo, Sir Gaerfyrddin, ym mis Gorffennaf 2005. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

 

Amgueddfa Cymru - National Museum Wales Prifysgol Aberystwyth Prifysgol Bangor Cadw Cymdeithas Hynafiaethau Cymru Prifysgol Caerdydd Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd-Powys Y Cyngor Archaeoleg Brydeinig Cyngor Cefn Gwlad Cymru Cyngor Sir Ddinbych Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent Cyf. Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd Sefydliad Archaeolegwyr Maes Cymru Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru Trysor Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan Prifysgol Cymru, Casnewydd Llywodraeth Cynulliad Cymru