Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad

 

CYFLWYNIAD

Mae angen i Gymru wybod am ei gorffennol. Mae deall hanes diwylliant yn hanfodol i’w dwf a’i ddatblygiad parhaus a bu archaeolegwyr yng Nghymru yn cyfrannu at y broses hon ers tua dwy ganrif, gan gloddio safleoedd a cheisio dehongli’r hyn y gallant ei ddweud wrthym. Ond mae’r gorffennol yn cadw llawer o gyfrinachau o hyd, a rhaid i wybodaeth am adeiladau, henebion a thirweddau Cymru barhau i ddatblygu. Mae’r wefan hon yn cynnwys y fframwaith ymchwil sy’n nodi rhai cwestiynau allweddol y mae angen eu hateb o hyd ac yn gwerthuso’r cyflawniadau a wnaed eisoes.

Yn 2001 cychwynnodd y gymuned archeolegol yng Nghymru ar yr her o lunio'r fframwaith ymchwil. Ers y dechrau cydnabuwyd bod yn rhaid adolygu a diweddaru unrhyw fframwaith ar gyfer ymchwil yn rheolaidd ac rydym yn cynnal y trydydd adolygiad ar hyn o bryd. Erbyn 2023, rydym yn gobeithio y byddwn wedi cwblhau hyn a bydd y dogfennau adolygu terfynol ar gael ar y wefan hon. Cyn hynny bydd gennym lawer o gyfleoedd i bobl ymgysylltu â'r adolygiad a throsglwyddo sylwadau ac awgrymu gwybodaeth ychwanegol. Bydd y cyfleoedd hyn yn cael eu hysbysebu ar ein tudalen newyddion ac ar gyfryngau cymdeithasol, felly dilynwch ni ar Facebook, Twitter neu Instagram i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Amdanom Ni


 

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed