Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad

 

CYFLWYNIAD

Mae angen i Gymru wybod am ei gorffennol. Mae deall hanes diwylliant yn hanfodol i’w dwf a’i ddatblygiad parhaus a bu archaeolegwyr yng Nghymru yn cyfrannu at y broses hon ers tua dwy ganrif, gan gloddio safleoedd a cheisio dehongli’r hyn y gallant ei ddweud wrthym. Ond mae’r gorffennol yn cadw llawer o gyfrinachau o hyd, a rhaid i wybodaeth am adeiladau, henebion a thirweddau Cymru barhau i ddatblygu. Mae’r wefan hon yn cynnwys y fframwaith ymchwil sy’n nodi rhai cwestiynau allweddol y mae angen eu hateb o hyd ac yn gwerthuso’r cyflawniadau a wnaed eisoes.

Yn 2001, dechreuodd y gymuned archaeolegol yng Nghymru fynd i’r afael â’r her o gynhyrchu’r fframwaith. O'r cychwyn, rydym wedi cydnabod yr angen i adolygu a diweddaru'r fframwaith yn gyson ac felly yn 2009 cynhaliwyd yr adolygiad gyntaf o'r fframwaith. Mae adroddiadau terfynol yr adolygiad hwn bellach yn cael eu paratoi a byddant yn cael eu gosod ar y wefan hon yn y dyfodol agos.

 


 

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed