Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad

 

CYFLWYNIAD

Mae angen i Gymru wybod am ei gorffennol. Mae deall hanes diwylliant yn hanfodol i’w dwf a’i ddatblygiad parhaus a bu archaeolegwyr yng Nghymru yn cyfrannu at y broses hon ers tua dwy ganrif, gan gloddio safleoedd a cheisio dehongli’r hyn y gallant ei ddweud wrthym. Ond mae’r gorffennol yn cadw llawer o gyfrinachau o hyd, a rhaid i wybodaeth am adeiladau, henebion a thirweddau Cymru barhau i ddatblygu. Mae’r wefan hon yn cynnwys y fframwaith ymchwil sy’n nodi rhai cwestiynau allweddol y mae angen eu hateb o hyd ac yn gwerthuso’r cyflawniadau a wnaed eisoes.

Yn 2001 cychwynnodd y gymuned archeolegol yng Nghymru ar yr her o greu fframwaith ymchwil. Ers y dechrau cydnabuwyd bod yn rhaid i unrhyw fframwaith ar gyfer ymchwil gael ei adolygu a'i ddiweddaru'n rheolaidd. Ar hyn o bryd rydym yn cynnal y trydydd adolygiad a fydd yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2024.

 

Amdanom Ni


 

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed