Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Neolithig a'r Oes Efydd Gynharach

 

CYMRU NEOLITHIG AC OES EFYDD GYNHARACH (4000CC – 1500CC)

Newidiodd yr amgylchedd a’r ffordd yr oedd pobl yn byw ac yn rhyngweithio yn sylweddol pan gyflwynwyd ffermio tua 4000 CC, ond nid ydym yn gwybod llawer am y newid hwn. Mae llawer o dystiolaeth o weithgareddau angladdol a defodol yng Nghymru, ond prin yw’r dystiolaeth o anheddu.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Y newid Neolithig-Mesolithig - Mae angen astudio newidiadau i’r arfordir a lefel y môr a lleoliadau anheddu drwy gloddio, dyddio a chymryd samplau amgylcheddol.
  • Deall henebion - Yn dilyn asesiad maes a gwaith catalogio diweddar, mae angen deall y mathau gwahanol o henebion Neolithig a henebion yr Oes Efydd drwy ddadansoddi topograffigol, cymryd samplau amgylcheddol, dyddio ac ail-archwilio deunydd o gloddiadau blaenorol.
  • Ble oedd yr aneddiadau? - Nid oes nifer fawr o aneddiadau’r bobl a adeiladodd yr henebion Neolithig neu henebion yr Oes Efydd cynnar yn hysbys, gan greu angen i adolygu olion cnydau a’r dosbarthiad o arteffactau, ac ystyried casgliadau arwyneb a chloddiadau sampl wedi eu targedu.
  • Sut oedd poblogaethau cynhanesyddol yn defnyddio’r dirwedd? - Mae angen archwilio’r ardaloedd o amgylch henebion i nodi systemau caeau, chwilio am dystiolaeth o sianelau naturiol a chorsydd, ac archwilio ffynonellau deunyddiau crai a’r defnydd ohonynt.

 

 

 

 

Rhes cerrig Saith Maen, ger Dan yr Ogof, Powys. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN84328, D12006_0772RI)

Rhes cerrig Saith Maen, ger Dan yr Ogof, Powys. Hawlfraint y Goron
(h)CBHC (NPRN84328, D12006_0772RI)

 

 

 

 

Adluniad a awgrymwyd o un o'r tai Neolithig yn Llandegai, Gwynedd. (h)Cymdeithas Hynafiaethau Cymru

Adluniad a awgrymwyd o un o'r tai Neolithig yn Llandegai, Gwynedd.
(h)Cymdeithas Hynafiaethau Cymru

 

 

 

 

Cloddiad Hengor Dyffryn Lane (h) Amddiriedolaeth Archaeoloegol Clwyd-Powys

Cloddiad Hengor Dyffryn Lane
(h) Amddiriedolaeth Archaeoloegol Clwyd-Powys

 

 

 

 

Cloddiad Carn Llanelwedd ©Clwyd-Powys Archaeological Trust

Cloddiad Carn Llanelwedd
©Clwyd-Powys Archaeological Trust