Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Fframwaith Ymchwil Ardaloedd Eraill

 

FFRAMWAITH YMCHWIL ARDALOEDD ERAILL

North East North West East Midlands West Midlands Surrey South East England Scotland

 

 

 


 

 

Gogledd Dwyrain Lloegr
https://www.durham.gov.uk/research

Gogledd Orllewin Lloegr
https://www.liverpoolmuseums.org.uk/mol/archaeology/arf/

Swydd Efrog
https://www.historicengland.org.uk/images-books/publications/yorks-arch-res-framework-agenda/

Dwyrain Lloegr
http://eaareports.org.uk/algao-east/regional-research-framework/

De Dwyrain Lloegr
https://www.kent.gov.uk/leisure-and-community/history-and-heritage/south-east-research-framework

Solent/Thames (Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire, Hampshire and the Isle of Wight)
https://library.thehumanjourney.net/2597/

De Orllewin Lloegr
https://www.somersetheritage.org.uk/swarf/

Dwyrain Canolbarth Lloegr
http://tparchaeology.co.uk/east-midlands-research-strategy.htm

Gorllewin Canolbarth Lloegr
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/wmrrf_he_2016/

Surrey
https://www.surreycc.gov.uk/heritage-culture-and-recreation/archaeology/surrey-archaeological-research-framework

Yr Alban
https://www.scottishheritagehub.com/

 

Fframweithiau Ymchwil Thematig

Palaeolithig ym Mhrydain
https://www.historicengland.org.uk/images-books/publications/research-and-conservation-framework-for-british-palaeolithic/

Mesolithig ym Mhrydain
https://archaeologydataservice.ac.uk/archives/view/meso_framework/

Lloegr Cynhanesyddol
https://www.historicengland.org.uk/research/agenda/thematic-strategies/prehistory/

Archaeoleg Forol Lloegr
https://www.southampton.ac.uk/archaeology/research/projects/maritime_and_marine_historic_environment_research_framework.page

Lloegr Trefol
https://www.historicengland.org.uk/research/agenda/thematic-strategies/urban/

Diwydiannau Cloddio (Mwyngloddio a Chwarela)
https://www.namho.org/research.php

Crochenwaith Rhufeinig ym Mhrydain
http://romanpotterystudy.org/strategy/

Crochenwaith Ôl-Rhufeinig yn Lloegr, Cymru a'r Alban
http://www.mprgframework.info/

 

Os hoffech i ni ychwanegu cysylltiad i'ch gwefan Fframwaith Ymchwil, danfonwch ebost i info@archaeoleg.org.uk os gwelwch fo'n dda.