Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Forwrol ac Arfordirol

 

CYMRU FORWROL AC ARFORDIROL

Mae astudio archaeoleg forwrol yn ddisgyblaeth gymharol ddiweddar, ond ceir ymwybyddiaeth gynyddol o’i photensial i ddarparu tystiolaeth bwysig ar gyfer cyfnodau cynhanesyddol a chyfnodau diweddarach. Mae datblygiadau arfordirol ac alltraeth cynyddol yn gwneud ymchwil a dealltwriaeth yn hanfodol.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Defnydd tir cynhanesyddol - Mae cyfleoedd mawr i ddeall cynhanes cynnar drwy astudio aneddiadau arfordir cyfnewidiol Cymru wrth i lefelau’r môr godi, drwy dystiolaeth ar y tir a thirweddau tanddwr.
  • Masnach arfordirol - Dylem ddatblygu ymhellach wybodaeth am sut y defnyddiwyd glannau Cymru ar gyfer masnach ac aneddiadau, datblygiad porthladdoedd, a mordwyo arfordirol a morydol.
  • Llongau - Mae llawer i’w ddysgu am ddatblygiad mathau penodol o longau yng Nghymru mewn ymateb i amodau, deunyddiau a thraddodiadau lleol, a gofynion diwydiannau penodol.

 

Ni pharatowyd unrhyw bapurau seminar ar y thema hon yn 2003. Yn lle hynny cyflwynwyd papur Cymru Gyfan i'r seminarau rhanbarthol.

 

 

 

Maglau pysgod yn Gored Tre-Castell, Llangoed, Ynys Môn. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN301746D12006_0261)

Maglau pysgod yn Gored Tre-Castell, Llangoed, Ynys Môn. Hawlfraint y Goron
(h)CBHC (NPRN301746D12006_0261)

 

 

 

Plymwyr yn archwilio llongddrylliad Genoaidd arfog a aeth ar goll yn 1709 ym Mae Ceredigion. (h)Mike Bowyer/ Sid Wignall

Plymwyr yn archwilio llongddrylliad Genoaidd arfog a aeth ar goll yn 1709 ym Mae Ceredigion.
(h)Mike Bowyer/ Sid Wignall

 

 

 

Llong Casnewydd o’r bymthegfed ganrif yn ystod cloddiad yn 2002. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Llong Casnewydd o’r bymthegfed ganrif yn ystod cloddiad yn 2002.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent