Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Ganoloesol

 

CYMRU GANOLOESOL (1100–1539)

Er gwaethaf yr holl ddogfennau a’r adeiladau sydd wedi goroesi, mae llawer i’w ddysgu o hyd drwy archaeoleg am anheddu a defnydd tir, tiriogaeth, cysylltiadau ac effaith gymharol ffactorau economaidd a hinsoddol.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Aneddiadau - Mae angen astudiaethau manylach, dwysach o safleoedd anheddu seciwlar o statws gwahanol, ynghyd â’u tirweddau, yn cynnwys gwaith cloddio a gwaith amgylcheddol.
  • Defnydd tir - Mae angen gwaith i nodi defnydd tir yn well yn y Canol Oesoedd, yn cynnwys profi tybiaethau presennol am swyddogaeth a dyddiad.
  • Diwydiant - Mae diffyg gwybodaeth gydlynol am leoliadau, cynnyrch a marchnadoedd diwydiannau canoloesol yng Nghymru.

 

 

 

Castell Carreg Cennen, Sir Gaerfyrddin. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Castell Carreg Cennen, Sir Gaerfyrddin.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Gweddillion cloddedig Llys Rhosyr, Ynys Mon. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN305904AP_2005_151)

Gweddillion cloddedig Llys Rhosyr, Ynys Mon.
Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN305904AP_2005_151)

 

 

 

Caeau stribed canoloesol, a enwir The Vile, Gwyr, Abertawe. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN24333D12006_05081995)

Caeau stribed canoloesol, a enwir The Vile, Gwyr, Abertawe.
Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN24333D12006_05081995)