Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Palaeoamgylchedd Cymru

 

PALAEOAMGYLCHEDD CYMRU

Bu rhyngweithio rhwng pobl a’r amgylchedd yn hanfodol ym mhob cyfnod, a gellir gwerthfawrogi pwysigrwydd hyn oherwydd her newid hinsawdd i’n byd heddiw. Mae ein gwybodaeth am yr hinsawdd a llystyfiant o baill, esgyrn, hadau neu anifeiliaid di-asgwrn cefn yn amrywio’n sylweddol o hyd, ac mae’n hanfodol manteisio ar bob cyfle i gasglu deunydd o’r fath, er enghraifft o ddyddodion dyfrlawn ac ymchwiliadau archaeolegol a gynhaliwyd drwy’r broses gynllunio. Mae’n bosibl i dystiolaeth amgylcheddol fynd i’r afael â chwestiynau allweddol.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Sut oedd yr amgylchedd a gweithgarwch economaidd yn gysylltiedig yn ystod y cyfnod Mesolithig, yn enwedig yn y parth arfordirol?
  • A ddaeth poblogaethau Neolithig yn fwy sefydlog o ganlyniad i ddatblygiad amaethyddiaeth?
  • Sut y newidiodd arferion o ran hwsmonaeth anifeiliaid a phlanhigion?
  • Ym mha gyfnodau y mae’n bosibl nodi defnydd tymhorol neu drawstrefa?

 

Ni pharatowyd unrhyw bapurau seminar ar y thema hon yn 2003. Yn lle hynny cyflwynwyd papur Cymru Gyfan i'r seminarau rhanbarthol.

 

 

 

 

Olion traed Mesolithig a ddarganfuwyd yn ystod gwaith maes yn Aber Hafren. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Olion traed Mesolithig a ddarganfuwyd yn ystod gwaith maes yn Aber Hafren.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

 

 

Cymryd samplau paill yn nhomen gladdu Oes Efydd Fan Foel ar Fannau Sir Gaerfyrddin i bennu cyd-destun amgylcheddol yr heneb. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cymryd samplau paill yn nhomen gladdu Oes Efydd Fan Foel ar Fannau Sir Gaerfyrddin i bennu cyd-destun amgylcheddol yr heneb.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed