Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Balaeolithig a Mesolithig

 

CYMRU BALAEOLITHIG A MESOLITHIG (250,000CC – 4,000CC)

Mae’r cyfnodau Palaeolithig a Mesolithig yng Nghymru yn rhychwantu bron i 250,000 o flynyddoedd o’r Neanderthaliaid cyntaf i ymddangosiad cymunedau ffermio 6,000 o flynyddoedd yn ôl, ond mae effeithiau dinistriol y rhewlif olaf yn golygu mai dim ond tystiolaeth brin sydd wedi goroesi. Dylanwadwyd ar bresenoldeb dynol gan newid amgylcheddol trwy gydol y cyfnod hwn.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Gwladychu ac ail-wladychu - Mae angen gwell dealltwriaeth ynghylch pryd gwnaeth pobl gyrraedd a diflanu, a pham.
  • Patrymau a hanes anheddu - Mae angen egluro dosbarthiad safleoedd anheddu a’r cydberthnasau rhyngddynt, wedi’i danategu gan gronoleg well.
  • Trefn gymdeithasol a chredoau - Mae angen gwell dealltwriaeth o’r rhyngweithio rhwng pobl, er enghraifft drwy gymhwyso dulliau modern o ymchwilio i’r defnydd a wnaed o ddeunyddiau crai ac arferion claddu cynnar, a chwilio am dystiolaeth o gelfyddyd ogofâu.

 

Ni pharatowyd unrhyw bapurau seminar ar y thema hon yn 2003. Yn lle hynny cyflwynwyd papur Cymru Gyfan i'r seminarau rhanbarthol.

 

 

 

 

Cloddiad ar Burry Holms, Gwyr, Abertawe, yn archwilio safle anheddu Mesolithig cynnar o dan dy crwn cynhanesyddol diweddarach. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cloddiad ar Burry Holms, Gwyr, Abertawe, yn archwilio safle anheddu Mesolithig cynnar o dan dy crwn cynhanesyddol diweddarach.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

 

 

 

Cloddiadau ymchwil ym 1996 i archwilio'r man y darganfuwyd ysgerbwd "Dynes Goch" Ogof Pen-y-fai, Gwyr, Abertawe. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cloddiadau ymchwil ym 1996 i archwilio'r man y darganfuwyd ysgerbwd "Dynes Goch" Ogof Pen-y-fai, Gwyr, Abertawe.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

 

 

 

Adluniad o anheddiad Mesolithig cynnar, yn seiliedig ar ddarganfyddiadau o Nab Head, Sir Benfro. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Adluniad o anheddiad Mesolithig cynnar, yn seiliedig ar ddarganfyddiadau o Nab Head, Sir Benfro.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru