Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru'r Oes Efydd Diweddarach a'r Oes Haearn

 

CYMRU'R OES EFYDD DIWEDDARACH A'R OES HAEARN (1500CC–43OC)

Mae gwybodaeth resymol am batrymau anheddu’r Oes Efydd ddiweddar a’r Oes Haearn drwy oroesiad clostiroedd â chloddiau a bryngaerau. Fodd bynnag, prin yw ein gwybodaeth am ddefnydd tir a sut y defnyddiwyd adnoddau, ac nid oes braidd dim tystiolaeth ar gyfer gweithgareddau angladdol neu ddefodol.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Aneddiadau a defnydd tir - Mae angen i ni nodi aneddiadau diamddiffyn, deall eu perthynas â safleoedd amddiffynedig, ac astudio defnydd tir ac arferion amaethyddol.
  • Yr amgylchedd yng Nghymru - Mae angen cynnal gwaith dadansoddi amgylcheddol i gadarnhau effaith dirywiad yn yr hinsawdd ar amaethyddiaeth a chymdeithas yn yr Oes Efydd ddiweddarach.
  • Arferion defodol ac angladdol - Mae’n bwysig nodi safleoedd sy’n gallu dweud wrthym am arferion defodol ac angladdol, a darparu olion dynol i’w hastudio.

 

 

 

Systemau caeau cynhanesyddol ar Ynys Sgomer, Sir Benfro. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN243692001–CS–0664A)

Systemau caeau cynhanesyddol ar Ynys Sgomer, Sir Benfro. Hawlfraint y Goron
(h)CBHC (NPRN243692001–CS–0664A)

 

 

 

Cloddiad clostir anheddiad cynhanesyddol hwyr yn Ffynnonwen, Ceredigion 2006. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad clostir anheddiad cynhanesyddol hwyr yn Ffynnonwen, Ceredigion 2006.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

 

 

 

Casgliad aur ac efydd, Burton, Wrecsam (1300-1150 CC) (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Casgliad aur ac efydd, Burton, Wrecsam (1300-1150 CC)
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru