Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Rhufeinig

 

CYMRU RUFEINIG (43OC–410OC)

Wedi’r goresgyniad Rhufeinig, mae’r dystiolaeth o newid yn cynnwys arteffactau amrywiol a ffynonellau dogfennol, a cheir fframwaith a ddeellir yn rhesymol dda. Er hynny mae bylchau gwybodaeth sylweddol o hyd.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Archaeoleg y blynyddoedd ymgyrchu cynnar - Mae tystiolaeth newydd o safleoedd wedi dechrau bwrw amheuaeth ar ddehongliadau blaenorol.
  • Rhyngweithio rhwng y goresgynwyr Rhufeinig a’r boblogaeth frodorol - Dylid asesu cydberthynasau drwy archwilio aneddiadau o statws uchel megis bryngaerau, trefi bychan, filâu a’r vici, sef yr aneddiadau sifilaidd a ddatblygodd ger aneddiadau milwrol.
  • Arferion angladdol a defodol - ceir tystiolaeth gref am gredoau ac arferion angladdol yn y rhan fwyaf o’r Ymerodraeth Rufeinig, ond prin yw’r dystiolaeth ohonynt yng Nghymru.

 

 

 

Y deml Geltaidd-Rufeinig yn nhref Rufeinig Caerwent (tua 330OC) (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Y deml Geltaidd-Rufeinig yn nhref Rufeinig Caerwent (tua 330OC)
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Arolwg geoffisegol o gaer Rufeinig Llanfor,Gwynedd. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Arolwg geoffisegol o gaer Rufeinig Llanfor,Gwynedd.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd