Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych drwy Ardal > De Ddwyrain

 

DE DDWYRAIN

Nodwch y bydd edrych drwy ardal yn dangos y dogfennau gwreiddiol yn hytrach na'r dogfennau adolygu diweddarach sy'n cael eu trefnu yn ol thema yn hytrach nag yn ol ardal.

Cymru yn Gyfangwbl

Gogledd Ddwyrain Cymru

Gogledd Orllewin Cymru

De Orllwein Cymru

 

 

 

 

 

 

Cloddiad ar Burry Holms, Gwyr, Abertawe, yn archwilio safle anheddu Mesolithig cynnar o dan dy crwn cynhanesyddol diweddarach. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Cloddiad ar Burry Holms, Gwyr, Abertawe, yn archwilio safle anheddu Mesolithig cynnar o dan dy crwn cynhanesyddol diweddarach.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

 

 

Broetsh fylchgron arian wedi’i haddurno â gleiniau gwydr glas, ffoil aur a filigri aur; wythfed neu nawfed ganrif OC. Darganfuwyd yn Newton Moor,Bro Morgannwg. (h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Broetsh fylchgron arian wedi’i haddurno â gleiniau gwydr glas, ffoil aur a filigri aur; wythfed neu nawfed ganrif OC. Darganfuwyd yn Newton Moor,Bro Morgannwg.
(h)Amgueddfa Genedlaethol Cymru

 

 

 

Bythynnod Stack Square,ger y gwaith haearn sy’n rhan o Sa?e Treftadaeth y Byd Blaenafon. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Bythynnod Stack Square, ger y gwaith haearn sy’n rhan o Safle Treftadaeth y Byd Blaenafon.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Llong Casnewydd o’r bymthegfed ganrif yn ystod cloddiad yn 2002. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent

Llong Casnewydd o’r bymthegfed ganrif yn ystod cloddiad yn 2002.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Morgannwg-Gwent