Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych drwy Ardal > De Orllewin

 

DE ORLLEWIN

Nodwch y bydd edrych drwy ardal yn dangos y dogfennau gwreiddiol yn hytrach na'r dogfennau adolygu diweddarach sy'n cael eu trefnu yn ol thema yn hytrach nag yn ol ardal.

Cymru yn Gyfangwbl

Gogledd Ddwyrain Cymru

Gogledd Orllewin Cymru

De Ddwyrain Cymru

 

 

 

 

 

 

Cloddiad clostir anheddiad cynhanesyddol hwyr yn Ffynnonwen, Ceredigion 2006. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad clostir anheddiad cynhanesyddol hwyr yn Ffynnonwen, Ceredigion 2006.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

 

 

 

Anheddiad wledig anghyfannedd Hafod Eidos, Ceredigion. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Anheddiad wledig anghyfannedd Hafod Eidos, Ceredigion.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004. (h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed

Cloddiad cist gladdiad o’r Oes Efydd cynnar yn Fan Foel, Sir Gaerfyrddin,ym mis Mehefin 2004.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Dyfed