Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Ddiwidiannol a Modern

 

CYMRU DDIWYDIANNOL A MODERN (1750 HYD HEDDIW)

Yn ystod y Chwyldro Diwydiannol, roedd diwydiannau glo, metel, llechi a thrafnidiaeth Cymru o bwysigrwydd rhyngwladol. Dangosodd cyfrifiad 1851 fod mwy o weithwyr yn cael eu cyflogi mewn diwydiant nag amaethyddiaeth, ac o ganlyniad i hyn Cymru oedd gwlad ddiwydiannol gyntaf y byd.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Cymru a’r byd ehangach - Mae angen gwneud mwy o waith i asesu pwysigrwydd cymharol diwydiannau Cymru a fydd yn sail i fentrau rhyngwladol ac i gael cydnabyddiaeth briodol.
  • Y stoc adeiladau - Mae archwilio amlder adeiladau crefyddol, addysgol a domestig yn cynnig cyfleoedd i ddeall patrymau rheolaeth a hunan-ddyrchafiad, ymfudo ac amrywiaeth mewn cymunedau gwaith.
  • Llwybrau trafnidiaeth - Mae angen cynnal astudiaethau pellach i gadarnhau pwysigrwydd camlesi, ffyrdd, rheilffyrdd a phorthladdoedd Cymru.

 

 

 

Bythynnod Stack Square,ger y gwaith haearn sy’n rhan o Sa?e Treftadaeth y Byd Blaenafon. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Bythynnod Stack Square,ger y gwaith haearn sy’n rhan o Sa?e Treftadaeth y Byd Blaenafon.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Dyfrbont Pontcysyllte, Wrecsam: heneb o bwysigrwydd rhyngwladol. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Dyfrbont Pontcysyllte, Wrecsam: heneb o bwysigrwydd rhyngwladol.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn:un o’r sefydliadau cymdeithasol newydd ar gyfer cymunedau gwaith de Cymru. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Neuadd Goffa Trecelyn, Trecelyn: un o’r sefydliadau cymdeithasol newydd ar gyfer cymunedau gwaith de Cymru.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)