Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Edrych Drwy Thema > Cymru Ôl-Ganoloesol

 

CYMRU ÔL-GANOLOESOL (1539–1750)

Roedd y cyfnod ôl-ganoloesol yn gyfnod o newid mawr yng Nghymru. Yn sgîl diddymu’r mynachlogydd, a gwblhawyd yn 1539, ad-drefnwyd yr economi ar raddfa fawr, sefydlwyd neu ehangwyd ystadau seciwlar mawr a chychwynnwyd ar draddodiadau adeiladu amrywiol. Dechreuodd trefi sirol dyfu wedi’r Ddeddf Uno â Lloegr yn 1536.

Rhannau/crynodebau o'r blaenoriaethau ar gyfer pob cyfnod yw'r darnau canlynol. Ceir y testun llawn trwy glicio ar y cysylltiad isod i'r Adroddiad Terfynol i Gymru Gyfan.

  • Meintoliad - Mae’r gyfradd oroesi yn y cyfnod hwn yn creu cyfleoedd i astudio patrymau a newid rhanbarthol dros amser, ond mae hyn yn galw am asesiad systemataidd o’r adnoddau.
  • Aneddiadau - Dylid sicrhau gwell dealltwriaeth o’r newidiadau mewn aneddiadau gwledig a thai cynhenid rhwng y cyfnod canoloesol a’r cyfnod ôl-ganoloesol, a dylid ymchwilio i’r patrymau anheddu cyn-ddiwydiannol sy’n sail i ardaloedd trefol er mwyn taflu goleuni ar dwf trefi.
  • Newid economaidd - Dylid astudio’r arferion amaethyddol, garddwriaethol a diwydiannol cyfnewidiol ar diroedd a gollwyd gan y mynachlogydd.
  • Ffiniau tiroedd - Mae angen gwneud astudiaethau rhyngddisgyblaethol o barcdir a ffiniau caeau i nodi eu gwerth fel adnoddau ecolegol ac archaeolegol.

 

 

 

Anheddiad wledig anghyfannedd Hafod Eidos, Ceredigion. (h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

Anheddiad wledig anghyfannedd Hafod Eidos, Ceredigion.
(h)Cadw, Llywodraeth Cynulliad Cymru (Hawlfraint y Goron)

 

 

 

 

Ty a gerddi Erddig, Wrecsam. Hawlfraint y Goron (h)CBHC (NPRN27130.GTJ50109)

Ty a gerddi Erddig, Wrecsam. Hawlfraint y Goron
(h)CBHC (NPRN27130.GTJ50109)