Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Cefndir > Sut y cynhyrchwyd y fframwaith?

 

SUT Y CYNHYRCHWYD Y FFRAMWAITH?

Roedd y cam cyntaf o ddatblygu’r fframwaith yn cynnwys pedwar archwiliad rhanbarthol i nodi’r wybodaeth sy’n bodoli eisoes fel yr adlewyrchwyd mewn ffynonellau cyhoeddedig, gyda chymorth grant Cadw, ac a gynhaliwyd gan bedair Ymddiriedolaeth Archaeolegol Cymru. Dilynwyd hyn gan asesiad o’r wybodaeth gyfredol a datblygu agenda ymchwil i nodi bylchau. Cafodd gweithgorau rhanbarthol y dasg o archwilio cyfnodau a themâu. Pan gyflwynwyd eu canfyddiadau mewn seminarau yng Nghaerfyrddin, y Trallwng, Bangor a Chaerdydd, roedd amrywiaeth y cyfranogwyr yn dangos bod pob sector o archaeoleg Cymru yn awyddus i fod yn rhan o’r gwaith, yn cynnwys unigolion preifat a sefydliadau llywodraethol, addysgol, gwirfoddol a masnachol. Ystyriodd seminar yn Aberystwyth ym mis Medi 2004 yr agenda genedlaethol ar gyfer pob un o’r cyfnodau a themâu a amlinellwyd eisoes ar lefel ranbarthol. Y cam terfynol oedd y strategaeth ymchwil, sef rhestr o amcanion â blaenoriaeth y gellid eu datblygu ymhellach drwy ymchwil.

Sut y caiff y fframwaith ei ddefnyddio?

 


 

Golygfa o’r awyr o gloddiad anheddiad cyn hanesyddol hwyr ym Mharc Cybi, Ty Mawr, Caergybi,Ynys Môn,yn ystod haf 2007 .(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd

Golygfa o’r awyr o gloddiad anheddiad cyn hanesyddol hwyr ym Mharc Cybi, Ty Mawr, Caergybi,Ynys Môn,yn ystod haf 2007.
(h)Ymddiriedolaeth Archaeolegol Gwynedd