Cyflwyno Fframwwaith Ymchwil ar gyfer Archaeoleg Cymru

 

 

www.archaeoleg.org.uk

 

 

 

 

Rydych chi yma: Cartref > Cyflwyniad > Cefndir > Sut y caiff y fframwaith ei ddefnyddio?

 

SUT Y CAIFF Y FFRAMWAITH EI DDEFNYDDIO?

Ni fwriedir i’r fframwaith fod yn hollgynhwysfawr nac yn derfynol, ac ni ddylid ystyried ei fod yn gosod rhwymedigaethau ar gyrff neu unigolion. Yn ystod y blynyddoedd nesaf, y gobaith yw y bydd yn helpu archaeolegwyr a sefydliadau yng Nghymru i:

 • werthfawrogi cyd-destun ehangach y gwaith
  a wnaed eisoes;
 • ystyried yr angen a’r cyfleoedd ar gyfer
  ymchwil newydd;
 • nodi cydweithredwyr a rhanddeiliaid;
 • chwilio am arian;
 • hyrwyddo hyfforddiant;
 • blaenoriaethu’r defnydd o adnoddau;
 • datblygu fframweithiau ymchwil y dyfodol.

Sut y cynhyrchwyd y fframwaith?

 


 

Y tai Oes Haearn a ailgodwyd yng Nghastell Henllys, Sir Benfro. (h)Fotograffiaeth Mike Sharp

Y tai Oes Haearn a ailgodwyd yng Nghastell Henllys, Sir Benfro.
(h)Fotograffiaeth Mike Sharp